Интервю Глибет

Интервю Глибет

Глицин бетаин Глицин бетаин: Хранителна стратегия срещу абиотичния стрес Изглежда очевидно, че неблагоприятни условия на околната среда за дадена култура влияят сериозно на развитието, растежа и продуктивността. Могат да предизвикат така наречения абиотичен стрес,...