КАЛИЙ – Торов разтвор NK 3-30 EO ТОР®

 

JISAQUEL® КАЛИЙ представлява течен тор с високо съдържание на калий (K2O), който придружен с хелиращ агент (EDTA) прави продукта по-лесно приемлив за растението в моментите на по-голяма потребност от това подхранващо вещество.

JISAQUEL® КАЛИЙ е специално предназначен за наедряване и узряване, постига увеличаване на калибъра, подобрява оцветяването и органолептичните качества на плодовете.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИ

 

КУЛТУРА

L/Дка

L/200L

Време на прилагане

Овощни, лозе, ягоди и плодни дръвчета

0,075-0,150 L

0,3-0,6 L

Удебеляване и узряване

Бобови и маслодайни

0,100-0,150 L

0,4-0,6 L

Изпълване на зърното/ плода

Зърнено житни, царевица и ориз

0,100-0,150 L

0,4-0,6 L

Изпълване на зърното

Цветя и декоративни растения

0,100-0,150 L

0,4-0,6 L

По време на целия цикъл на културите

Други култури

0,075-0,150 L

0,3-0,6 L

Удебеляване и узряване на плодовете

Прилагане чрез капково напояване: 0,3 – 0,5 L/Дка на всяко прилагане, в моментите, в които културата изпитва най-голяма потребност от калий,  като цяло при наедряване и узряването на плодовете или изпълването на зърното.

СЪВМЕСТИМОСТ

JISAQUEL® КАЛИЙ е съвместим с други торове или фитосанитарни продукти, с изключение на съдържащите калций или който имат ниско pH (киселина). Подходящо е предварително да се направи проба.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N) total……………………………………………….. 3% p/p

Уреен азот (N) …………………………………………………….  3% p/p

Разтворим във вода калиев окис (K2O) ……………… 30% p/p

Хелиращ агент EDTA…………………………………………. 2,2% p/p

  • плътност: 1,5 kg/l ● pH: 12,5 ●С ниско съдържание на хлор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предизвиква раздразнение по кожата.

Причинява сериозно раздразнение на очите.

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Да се носят ръкавици и защитни очила.

В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите и ще Ви е по-лесно. Продължете промивката. Ако раздразнението на очите остане: консултирайте се с лекар.

КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. В случай на кожно раздразнение, консултирайте се с лекар.

Да се съхранява при температура между 5-35ºC