Разполагаме с над 100 декара, на които отглеждаме ягоди от 20 години, а последните 5 години използваме продуктите на JISA. Основно използваме течните торове Либамин като вкоренител и Фулвин като биостимулант. Разликата в произедената продукция е голяма. В резултат имаме по-здрава и стабилна коренова система, по-здрави и устойчиви растения, по-вкусни и едри плодове. Стрес при променливи климатични условия. Пропоръчвам  продуктите на всички земеделци, които искат да имат по-добра продукция.

Христо Костадинов Димитров,
Земеделец от Кричим