FULVIN® 40-22

FULVIN® 40-22 представлява специална формула от органични вещества, хуминови и фулвинови субстанции,  NPK, микро елементи и протеини с растителен произход. Наличието на органични вещества в почвата предоставя важни предимства, подобрявайки физичните, химичните и биологични свойства. Фулвиновите киселини имат свойството да допълват наличните хранителни вещества в комплекса от глина и хумус. Растителният протеин стимулира развитието на растенията във вегетационния период.

FULVIN® 40-22 може да се използва за всички култури във всеки етап от вегатативния процес. Доза: Внасяне чрез капково напояване; 0,5-2L/Дка на всяко внасяне за цялата култура.

КУЛТУРА L/ Дка L/200L Време за внасяне
Зеленчуци 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Овощни 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Лозя 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Ягоди 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Бобови 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Картофи 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Ориз 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Чесън и лук 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите
Цветя и декоративни 0,2L–0,5L 0.4L-1L По време на целия цикъл на културите

FULVIN® 40-22 е съвместим с разтворимите торове и препарати за растителна защита с ниско съдържание на pH.

Органични вещества 40,0% p/p
Фулвинови киселини 22,0% p/p
Карбон (C) органичен 23,2% p/p
Азот (N) общо 4,5% p/p
Азот (N) амонячен 0,5% p/p
Азот (N) органичен 1,7% p/p
Азот (N) урея 2,3% p/p
Пентаоксиден фосфат (P2O5)
разтворим във вода 3,0% p/p
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 3,0% p/p
Плътност: 1,26 Kg/L pH: 5