VEGETAMIN® 24

VEGETAMIN® 24 (ВЕГЕТАМИН 24) е продукт с голяма концентрация на аминокиселини (24% т/o) и хидролиза от растителен произход.
VEGETAMIN® 24 (ВЕГЕТАМИН 24) е предназначен за използване като
Био стимулант подпомагащ процеса на образуване на плодните пъпки и вегатативния процес.Също така помага на растението да преодолее критични моменти като присаждане ,засушаване,застудяване и други негативни въздействия като например фитотоксичност причинена от неправилно използване на продукти за растителна защита.
Внесен чрез капково напояване подобрява дейността на микрофлората ,и образува комплексно действие ,също така спомага за приемането на хранителните вещества от почвата и повишава развитието на кореновата система.

VEGETAMIN® 24 (ВЕГЕТАМИН 24) може да се използва при всякакъв вид култури (зеленчуци, овощни дръвчета, ягоди, зърнени храни, люцерна и т.н.…). Прилагането може да се извършва чрез впръскване по листата или всякаква друга система за поливане чрез почвата. Когато се прилага на зърнени култури, може да се придружава от съответния хербицид

 

КУЛТУРА ЛИСТНО     ПОЧВЕНО
в 40 л/вода
Зеленчуци 80-100 мл/дка 1 л/ дка
Ягода 60-100 мл/дка 1 л/ дка
Овощни 80-140 мл/дка 1,5 л/дка
Орехи и бадеми 100-140 мл/дка 1,5 л/дка
Лозя 80-100 мл/дка 1 л/дка
Череша                                60-100 мл/дка 1 л/дка
Цвекло 100-120 мл/дка 1,5 л/дка
Зърнено Житни 100-120 мл/дка 1,5 л/дка
Люцерна 40-80 мл/дка 1 л/дка
Памук 80-120 мл/дка 1,5 л/дка
Декоративни 100-120мл/дка 1 л/дка

Не смесвайте с продукти с алкална реакция, масла, сяра или мед.

Свободни аминокиселини 20,0% т/т
Азот (N) общо 5,5% т/т
Азот (N) органичен 3,8% т/т
Азот(N) урея 1,7% т/т

Плътност: 1,24 кг/л pH: 6,1

Аминограма:
Аланин, Аспарагин, Фенилаланин, Глутаминова: 14%, Глицин: 2%, Изолевцин, Лизин, Проли, Серин, Треонин, Валин.
Клас А: Съдържанието на тежки метали е под допустимите стойности за тази класификация..