Никола Мандев

Никола Мандев

Аз съм собственик на агроапкета и отглеждам зеле. Както аз, така и мои клиенти и използваме Либамин и Фулвин. Отвизивите са много добри, всички са доволни от препаратите. Продукцията е по-здрава. Развива се много добра, коренова система, което е много важно, за да се...
Никола Мандев

Христо Костадинов Димитров

Разполагаме с над 100 декара, на които отглеждаме ягоди от 20 години, а последните 5 години използваме продуктите на JISA. Основно използваме течните торове Либамин като вкоренител и Фулвин като биостимулант. Разликата в произедената продукция е голяма. В резултат...
Никола Мандев

Тодор Добрев

Имайки в предвид разнообразието на течни торове на пазара, в началото подходих, както със всеки нов продукт – резервирано. Взех първоначално малки количества от продуктите Фулвин и Либамин. Продуктът Фулвин беше приложен листно във насаждения от лозя и маточина, през...